Тасаг нэгж
Арьсны тасаг
Арьсны тасаг
Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасаг
Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасаг
Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасаг
Гоо сайханы мэс заслын тасаг
Гоо сайханы мэс заслын тасаг
Гоо сайханы мэс заслын тасаг
Гэмтэл согос мэс заслын тасаг
Гэмтэл согос мэс заслын тасаг
Гэмтэл согос мэс заслын тасаг
Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг
Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг
Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг
Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг
Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг
Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг
Дотор - Зүрх судасны тасаг
Дотор - Зүрх судасны тасаг
Дотор - Зүрх судасны тасаг
Дотор - Хавдар цусны өвчлөл
Дотор - Хавдар цусны өвчлөл
Дотор - Хавдар цусны өвчлөл
Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг
Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг
Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Дотор – Бөөрний тасаг
Дотор – Бөөрний тасаг
Дотор-Амьсгалын зам харшил
Дотор-Амьсгалын зам харшил
Дотор-Амьсгалын зам харшил
Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг
Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг
Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг
Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
Мэдрэлийн тасаг
Мэдрэлийн тасаг
Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг
Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг
Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг
Мэс заслын тасаг
Мэс заслын тасаг
Нүдний тасаг
Нүдний тасаг
Нөхөн сэргээх анагаах ухааны тасаг
Нөхөн сэргээх анагаах ухааны тасаг
Нөхөн сэргээх анагаах ухааны тасаг
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Халдварт өвчний тасаг
Халдварт өвчний тасаг
Цацраг туяа, хавдар судлалын тасаг
Цацраг туяа, хавдар судлалын тасаг
Цацраг туяа, хавдар судлалын тасаг
Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг
Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг
Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг
Цөмийн анагаах ухааны тасаг
Цөмийн анагаах ухааны тасаг
Цөмийн анагаах ухааны тасаг
Чих хамар хоолой-Толгой хүзүүний мэс засал
Чих хамар хоолой-Толгой хүзүүний мэс засал
Чих хамар хоолой-Толгой хүзүүний мэс засал
Шинжилгээ, оношилгооны тасаг
Шинжилгээ, оношилгооны тасаг
Шинжилгээ, оношилгооны тасаг
Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасаг
Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасаг
Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасаг
Шүдний тасаг
Шүдний тасаг
Эмгэг судлалын тасаг
Эмгэг судлалын тасаг
Эмэгтэйчүүдийн тасаг
Эмэгтэйчүүдийн тасаг
Яаралтай тусламжийн тасаг
Яаралтай тусламжийн тасаг
Яаралтай тусламжийн тасаг

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд