Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг
Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг
Амбулаторийн эмчилгээ
Woo Nam-Sik

Woo Nam-Sik

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв ]

Толгой өвдөлт, Умайн хүзүүний өвчин, мөрний өвчлөл,Хавдар өвдөлт

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Tae-Yop

Kim Tae-Yop

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг, Аортын (гол) судасны төв ]

Зүрх судасны наркоз, шилжүүлэн суулгалтын мэдээ алдуулалт

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Rhee Ka-Young

Rhee Ka-Young

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг ]

хэсэгчилсэн наркоз, Гэмтэл согог мэдээ алдуулалт

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Seong-Hyop

Kim Seong-Hyop

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг, Аортын (гол) судасны төв ]

Зүрх судасны наркоз, хүнд өвчтөний арчилгаа, Өндөр настны мэдээ алдуулалт

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kwon Won-Kyoung

Kwon Won-Kyoung

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг ]

тархины мэдрэлийн мэс заслын мэдээ алдуулах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kang Woon-Seok

Kang Woon-Seok

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг, Аортын (гол) судасны төв ]

Хүүхдийн зүрх мэдээ алдуулах, амбулаторийн мэдээ алдуулах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Son Il-Soon

Son Il-Soon

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг ]

Элэг шилжүүлэн суулгах Мэдээ алдуулах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Jae-Hun

Kim Jae-Hun

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв ]

өвдөлтийн анагаах ухаан

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Oh Chung-Sik

Oh Chung-Sik

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг, Аортын (гол) судасны төв ]

Зүрх судасны наркоз

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Minjung

Kim Minjung

[ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлтийн анагаах ухааны тасаг ]

өвдөлтийн анагаах ухаан

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд