01
01
02
02
03
03
Ажиллах цаг
Ажлын өдрүүд : 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~17:00
Бямба гараг 09:00 ~ 12:00
Утас : +82-2-2030-8361,2 / Факс : +82-2-2030-8363
имейл : konkukhealth@gmail.com
Үйлчилгээний газруудын
танилцуулга
Конкук их сургуулийн эмнэлэг үйлчилгээний газруудыг
танилцуулж байна.
Байрлал & Ирэх зам
Конкук их сургуулийн эмнэлэг нь нийтийн тээвэр
ашиглахад нэн таатай.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд