Мэргэшсэн төвүүд
Аортын (гол) судасны төв
Аортын (гол) судасны төв
Аортын (гол) судасны төв
Астма COPD төв
Астма COPD төв
Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв
Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв
Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
Гамма Найф төв
Гамма Найф төв
Зүрх Судасны төв
Зүрх Судасны төв
Мөр, тохойны үений төв
Мөр, тохойны үений төв
Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв
Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв
Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв
Нойр булчирхай цөсний төв
Нойр булчирхай цөсний төв
Нойр булчирхай цөсний төв
Робот Мэс заслын төв
Робот Мэс заслын төв
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Тархины Цус Харвалт
Тархины Цус Харвалт
Ходоодны хорт хавдрын төв
Ходоодны хорт хавдрын төв
Ходоодны хорт хавдрын төв
Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг)
Ходоодны хорт хавдрын төв  (ходоодны дурангийн тасаг)
Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг)
Хөл ба шагайны төв
Хөл ба шагайны төв
Хөлний судасны төв
Хөлний судасны төв
Хөхний хорт хавдрын төв
Хөхний хорт хавдрын төв
Хөхний хорт хавдрын төв
Цусны хорт хавдрын төв
Цусны хорт хавдрын төв
Цусны хорт хавдрын төв
Элэгний төв
Элэгний төв
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв
Өвдөгний үений төв
Өвдөгний үений төв
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд