Мэргэшсэн төвүүд
Цусны хорт хавдрын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Цусны хорт хавдрын төв
Цусны хорт хавдрын төв
Амбулаторийн эмчилгээ
Kim Sung-Yong

Kim Sung-Yong

Цусны хорт хавдрын төвийн дарга

[ Дотор - Хавдар цусны өвчлөл, Цусны хорт хавдрын төв ]

Цусан дахь цагаан эс өсөх, нөхөх боломжгүй цус багадалт, хорт лимфома, Цус үүсгэх үүдэл эсийн шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Lee Hong-Ghi

Lee Hong-Ghi

[ Дотор - Хавдар цусны өвчлөл, Цусны хорт хавдрын төв ]

Цусан дахь цагаан эс өсөх, хорт лимфома, Олон дахиварт Myeloma, чөмөгний хавдар, Цус багадалт, тромбоз, Цус үүсгэх үүдэл эсийн шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Ki Hyun-Kyun

Ki Hyun-Kyun

[ Халдварт өвчний тасаг, Цусны хорт хавдрын төв ]

шалтгаангүй халуурах,Хатгаа, пиелонефрит

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Hong Se-Mie

Hong Se-Mie

[ Цацраг туяа, хавдар судлалын тасаг, Элэгний төв, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв , Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв , Цусны хорт хавдрын төв ]

Хөхний хорт хавдар, эмэгтэйчүүдийн хавдар, Цусны хорт хавдар

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Hur Mina

Hur Mina

[ Шинжилгээ, оношилгооны тасаг, Цусны хорт хавдрын төв ]

оношилгооны цус, Цусны банк, Молекулын генетикийн шинжлэх ухаан

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Wook-Youn

Kim Wook-Youn

[ Эмгэг судлалын тасаг, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв , Цусны хорт хавдрын төв ]

Цусны эмгэг, эмэгтэйчүүд эмгэг судлал, Молекулын эмгэг судлал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Chung Hyun-Woo

Chung Hyun-Woo

[ Цөмийн анагаах ухааны тасаг, Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв , Тархины Цус Харвалт, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв , Хөхний хорт хавдрын төв , Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв , Цусны хорт хавдрын төв ]

Цөмийн анагаах ухааны дүрст бичлэг

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Yi Jeong-Geun

Yi Jeong-Geun

[ Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг, Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв , Цусны хорт хавдрын төв ]

цээжний дүрст бичлэг ба хорт хавдрын оношилгоо

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Young-Jun

Kim Young-Jun

[ Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг, Элэгний төв, Цусны хорт хавдрын төв ]

хэвлийн дурангийн видео оношилгоо, элэгний хорт хавдрын мэс заслын бус эмчилгээ(Өндөр радио цацрагаар шарах эмчилгээ, этанол тарилга), олон талт биопсийн шинжилгээ

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд