Утасны дугаарын жагсаалт
Утасны дугаар
Ажиллах цаг
Нэгдсэн утас
1588-1533
1800-1533
08:30 - 17:30
Олон улсын эмчилгээний төв
02-2030-8361
02-2030-8364
08:30 - 17:30
Эмнэлэгт хэвтэх
02-2030-7171
02-2030-7172
02-2030-7173
08:30 - 17:30
Эмнэлгээс гарах
02-2030-7174
02-2030-6934
08:30 - 17:30
Яаралтай тусламжийн төв
02-2030-5555
24 Hours
Эрүүл мэндийн төв
02-2030-5700
07:30 - 16:30
Хамтарсан эмчилгээний төв
02-2030-7080
08:30 - 17:30

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд