Олон улсын эмчилгээний төв
Ажиллах цаг
Олон улсын эмчилгээний төв
Амбулатороор эмчлүүлэгчдийн
хэлтэс (Outpatient)
Ажлын өдөр (Даваа ~ Баасан) 08:30 ~ 17:30
Ажлын өдөр (Даваа ~ Мягмар) 09:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00
* Амбулаторын эмчлүүлэгчийн байдлаас хамаараад тухайн өдөртөө эмчилгээ үйлчилгээ авах боломжгүй байж болзошгүй.
Холбоо барих & Асуулт
Факс
Имейл
+82-2-2030-8363
* Имейлээр харьцах тохиолдолд төрсөн он сар өдөр, эсхүл гадаад иргэний үнэмлэхний (ARC)дугаар, нэр, хүйс, утасны дугаар эсвэл имейл хаяг, улсынхаа нэрийг бичнэ үү
Хариуцсан ажилтан
Нэр
Албан тушаал
Language
Имейл
Оффис дугаар
Kang, Min Juing
Бүртгэгдсэн сувилагч
Англи
02-2030-8361
Seo, Ji Hee
Зохион байгуулагч
Англи
02-2030-7221
Sung, Min Suk
Зохицуулагч
Хятад
02-2030-7226
Yu, Ye Ji
Зохицуулагч
Орос
02-2030-8364
KIM, Nahee
Зохицуулагч
Орос
02-2030-8362
Байрлал
※ Олон улсын эмчилгээний төв нь Конкук их сургуулийн эмнэлэг 1давхар

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд