Эрхэм зорилго ба алсын хараа
MISSION
Эмнэлгийн үүсгэн байгуулагчдын зорилгыг улам хөгжүүлэн сайжруулж мэргэжлийн өндөр түвшний эмчилгээ үйлчилгээ, боловсрол сургалт, судалгаанд суурилан хүн төрөлхтний эрүүл амьдралын замналд хувь нэмрээ оруулах болно.
Эмчилгээ
үйлчилгээ
Боловсрол
Судалгаа
Хүн төрөлхтний эрүүл амьдрал
Алсын хараа
Цөм үнэ цэн
Эмчилгээ төвт
Бид орчин үеийн анагаах технологи, дэвшилтэт төхөөрөмжүүдийг ашиглан чанарын өндөр түвшинд эмчилгээ үйлчилгээгээр 21-р зууны эмнэлзүйг чиглэнэ.
Эмчлүүлэгч төв
Бид өвчтөн төвт, хүн бүрт зохицсон эмчилгээг явуулж өндөр чанартай эмнэлгийн үйлчилгээг хүргэнэ.
Боловсрол сургалт төвт
Бид дэвшилттэй, сорилтыг давсан, илүү шинжээч ухаанаар 21-р зууны эмнэлгийн үйлчилгээний хөгжил дэвшлийг манлайлах цөм боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргана.
Ажлын байрны соёлын нэгдэл
Бид өөр хоорондоо итгэж нэгддэг байгууллагын соёлыг бий болгох ба гишүүд бүр бахархалтайгаар ажиллах эмнэлгийг бүтээнэ.
Өөрчлөлт ба ирээдүй
Бид дасгал, сургуулилттай байгууллагынхаа хувьд хувь хүний хөгжлийг тэргүүн манлай болгон Конкук рнесанс(Конкук сэргэн мандалт)ын бодит биелэл болох болно.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд