Бичиг баримт олгох үйлчилгээ
Бичиг баримт олгох заавар
Хариуцсан эмийн амбулаторын үзлэгийн өдөр бүртгүүлэх
Хариуцсан эмчийн баримтад мэдээллийг оруулах
Эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газрын баримт бичиг олгох цонхноос баримтыг шалгах
Эмчийн магадалгааны төлбөрийг төлөх, бичгээ авах (албан тамга)
Шалгасны дараа харих
Эмчийн магадалгаа (акт багтсан) гаргах заавар
Эмнэлгийн үйлчилгээний тухай хуулийн 17-р зүйл 1-т зааснаар эмчийн магадалгаа (акт багтсан) нь өвчтөн нас барсан эсхүл ухаангүй байгаа тохиолдлоос бусад үед өөрийн биеэр ирж авах хэрэгтэйг анхааруулж байна. (Урьд нь авч байсан эмчийн магадалгааны хуулбарыг авах үеийг оруулахгүй)
Анхаарах зүйл
- Олон улсын эмчилгээний төв эмчлүүлэгчиддээ Англи хэл дээр эмчийн магадалгаа гаргаж өгдөггүй болно. Эмчилгээ хийлгэх үедээ эмчидээ өөрөө хэлж магадалгаа гаргуулж авахыг хүсэж байна.
- Хэрэв үзлэг эмчилгээний үед шаардалгүй, дууссаны дараа эмчийн магадалгааг хүсэх үед Олон улсын эмчилгээний төвөөс эмчид шууд хандаж болдоггүй тул, өөрийн биеэр үзлэгт дахин нэг удаа орох шаардлагатай.
 Эмчилгээ, үзлэгийн төлбөр дахин нэмэгдэхийг анхаарна уу.
Эмнэлгийн бүртгэлтэй танилцах, хуулбар өгөх баримт бичиг
- Эмнэлгийн бүртгэлийг үзэх, хуулбарыг нь авахын тулд та иргэний үнэмлэх (гадаадын иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт) авах шаардлагатай.
- Өвчтөн өөрөө биш биет төлөөлөл хүлээж авбал дараах баримт бичгийг авчирна уу.
Өвчтөн (Patient)
Өвчтөний гэр бүлийн гишүүн(Patient’s Family Member)
Итгэмжлэл / хууль ёсны төлөөлөгч
(Designated/ Legal Representative)
Бичиг баримт (Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Бичиг баримт (Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Өвчтөний бичиг баримтын хуулбар
(Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Гэр бүлийн болон оршин суугаа газрын бүртгэлийн
баталгаажуулсан хуулбар
- Эмнэлгийн бүртгэл, түүхийг үзэх танилцах/ хүлээн
авахаар гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн хуулбар
- Бичиг баримт (Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Өвчтөний бичиг баримтын хуулбар
(Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Эмнэлгийн бүртгэл, түүхийг үзэх танилцах / хүлээн
авахаар гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн хуулбар
- Хуульчийн нэрийн өмнөөс үйлдсэн гарын үсэг бүхий
зөвшөөрлийн хуулбар
Шаардлагатай бичиг баримт-Хэрэв танд өвчтөний зөвшөөрөл байхгүй бол
- Зөвхөн, Эмнэлгийн үйлчилгээний тухай хуульд зааснаар албан ёсоор ураг садангүй тохиолдолд л эгч ах дүү нь өвчтөний зөвшөөрлийн авччадахгүй байх нөхцөл байдал бүрийг нотолсон бичиг баримт, ураг садангүйг нотолсон баримт бичгийг үзүүлэх үед өвчиний түүх, тэмдэглэгээг үзэх ба хуулбарыг авч болно.
- Та тохирохгүй бол та хуулбар өгөх эрхтэй хамаатан садан, хамаатан садныхаа хууль ёсны төлөөлөгч, дур зоргоор төлөөлж болно.
 Жишээ) Тогтолцооны хуулбарыг гуравдагч талд шилжүүлэн өгөхөд шаардлагатай бичиг баримт
Эмчлүүлэгчийн гэр бүлийн хамаатан садан (эхнэр, нөхөр, ураг төрлийн харилцааны эсвэл харилцаа холбоогүй, эсхүл хань ижил) хүсэлт гаргах эрхтэй
Хэрэв өвчтөн нас барвал
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ (гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Нас барсны магадалгаа
 (нас барсны гэрчилгээ, албадан гаргах гэрчилгээ гэх мэт)
Хэрвээ өвчтөн ухаангүй эсвэл ухаангүй биш боловч
ноцтой өвчин, гэмтлийн улмаас гарын үсэг
зурах боломжгүй бол
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ (гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Өвчтөн ухаангүй эсвэл ухаангүй биш боловч ноцтой өвчин, гэмтлийн улмаас гарын үсэг зурах боломжгүй
гэсэн магадалгаа
Өвчтөн ор сураггүй болсон тохиолдолд
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ(гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Ор сураггүй болсныг гэрчилэх бичиг (Шүүхийн алга болсон мэдээллийн дүгнэлт бичгийн хуулбар зэрэг)
Өвчтөн өөрийн санаа бодлыг илэрхийлэх
чадамжгүй бол
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ (гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Өөрийн санаа бодлыг илэрхийлэх чадамжгүйг баталсан бичиг (Шүүхээс өөрийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг
хориглосон шийдвэрийн хуулбар, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасгаас магадалгаа зэрэг)
Эмнэлгийн түүх тэмдэглэлийн хуулбарыг олгох журам
Эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газарт бүртгүүлж эмчилгээний хүсэлт тавина
Хуулбарыг авахын тулд цонхон дээр очно уу (Газар доор 1давхар, Радиологийн тасаг)
Хувийн бичиг баримтаа баталгаажуулж, шаардлагатай бичиг баримтыг өгнө
Төлбөр төлөх болон түүх тэмдэглэлийн хуулбарыг авах
Эмчилгээний түүхийн хуулбар болон дүрс бичлэг авах заавар
- Эмнэлгийн байгууллагын хуулийн 21-р зүйлд зааснаар эмчилгээний түүхийн хуулбарыг авахдаа өвчтөн өөрийн биеэр (хэрэгтэй бичиг баримтын хамтаар) эмнэлэгт ирэх хэрэгтэй. Өвчтөн нь бичиг баримттайгаа Олон улсын эмчилгээний төвд ирж Эмчилгээний түүхийн хуулбар хүсэх өргөдлийн маягтыг бөглөх ёстой.
- Өвчтөн өөрөө биш түүнийг төлөөлөх хүн авах тохиолдолд өвчтөнтэй ямар холбоо хамааралтайгаасаа хамаараад бүрдүүлэх материалыг хавсаргах хэрэгтэй. * доор хүснэгтийг хавсаргав
- Зөвшөөрөх бичиг, итгэмжлэл нь эх хувиараа байх ёстой бөгөөд түүний гарын үсэг нь гараар үйлдэгдсэн байх ёстой.
- Тамга болон хурууны тамгыг хүлээн зөвшөөрөхгүй
Баримт олгох заавар
Голлох баримт бичиг
Бүрдүүлэх материал
Олгох газар
Эмнэлэгт хэвтсэн/гарсан бичиг
Энгийн эмчийн магадлагаа(Англи хэл дээр)
Эмнэлгээс гадуур эмчлүүлэх бичиг
Төрсний гэрчилгээ
Иргэний үнэмлэх, Эмнэлгээс гарсан баримт
Иргэний үнэмлэх
Иргэний үнэмлэх
Иргэний үнэмлэх
Эмнэлгийн хэрэг эрхэлсэн газар Төлбөр төлөх цонх
- Гараар бичигдсэн гарын үсэг нь тухайн хүний нэрийг гуравдагч этгээд танихын тулд гаргацтай бичсэн байх ёстой.
- Шаардлагатай баримт бичгийг (гадаадын иргэний үнэмлэх гэх мэт) зөвхөн олгосон өдрөөс хойш 3 сарын дотор эх хувиар авчран үйлчилгээ авах боломжтой.
Эмнэлгийн түүх, тэмдэглэл, видео хуулбарыг авахад бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримт
- Эмнэлгийн түүх, тэмдэглэл, дүрс бичлэгийг авахын тулд өвчтөний иргэний үнэмлэх (гадаад иргэний үнэмлэх, паспорт) хэрэгтэй болно.
- Өвчтөн өөрөө биш биет төлөөлөгч нь хүлээж авах бол дараах шаардлагатай бичиг баримтыг авчрах ёстой.
Өвчтөн (Patient)
Өвчтөний гэр бүлийн гишүүн(Patient’s Family Member)
Итгэмжлэл / хууль ёсны төлөөлөгч
(Designated / Legal Representative)
Бичиг баримт (Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Бичиг баримт (Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Өвчтөний бичиг баримтын хуулбар
(Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Гэр бүлийн болон оршин суугаа газрын бүртгэлийн
баталгаажуулсан хуулбар
- Эмнэлгийн бүртгэл, түүхийг үзэх танилцах/ хүлээн
авахаар гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн хуулбар
- Бичиг баримт (Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Өвчтөний бичиг баримтын хуулбар
(Паспорт эсвэл гадаад иргэний үнэмлэх)
- Эмнэлгийн бүртгэл, түүхийг үзэх танилцах / хүлээн
авахаар гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн хуулбар
- Хуульчийн нэрийн өмнөөс үйлдсэн гарын үсэг бүхий
зөвшөөрлийн хуулбар
Шаардлагатай бичиг баримт-Хэрэв танд өвчтөний зөвшөөрөл байхгүй бол
- Зөвхөн, Эмнэлгийн үйлчилгээний тухай хуульд зааснаар албан ёсоор ураг садангүй тохиолдолд л эгч ах дүү нь өвчтөний зөвшөөрлийн авч чадахгүй байх нөхцөл байдал бүрийг нотолсон бичиг баримт, ураг садангүйг нотолсон баримт бичгийг үзүүлэх үед өвчиний түүх, тэмдэглэгээг үзэх ба хуулбарыг авч болно.
- Та тохирохгүй бол та хуулбар өгөх эрхтэй хамаатан садан, хамаатан садныхаа хууль ёсны төлөөлөгч, дур зоргоор төлөөлж болно.
 Жишээ) Тогтолцооны хуулбарыг гуравдагч талд шилжүүлэн өгөхөд шаардлагатай бичиг баримт
Эмчлүүлэгчийн гэр бүлийн хамаатан садан (эхнэр, нөхөр, ураг төрлийн харилцааны эсвэл харилцаа холбоогүй, эсхүл хань ижил) хүсэлт гаргах эрхтэй
Хэрэв өвчтөн нас барвал
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ (гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Нас барсны магадалгаа
 (нас барсны гэрчилгээ, албадан гаргах гэрчилгээ гэх мэт)
Хэрвээ өвчтөн ухаангүй эсвэл ухаангүй биш боловч
ноцтой өвчин, гэмтлийн улмаас гарын
үсэг зурах боломжгүй бол
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ (гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Өвчтөн ухаангүй эсвэл ухаангүй биш боловч ноцтой өвчин, гэмтлийн улмаас гарын үсэг зурах боломжгүй
гэсэн магадалгаа
Өвчтөн ор сураггүй болсон тохиолдолд
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ(гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Ор сураггүй болсныг гэрчилэх бичиг (Шүүхийн алга болсон мэдээллийн дүгнэлт бичгийн хуулбар зэрэг)
Өвчтөн өөрийн санаа бодлыг илэрхийлэх
чадамжгүй бол
- Өргөдөл гаргагчийн хувийн үнэмлэх эсвэл хуулбар (гэр бүлийн хамаатан садан)
- Өвчтөнтэй хамаатан садны гэрчилгээ (гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ / 외국인 등록 증명서)
* Таны гадаадын иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ таны өвчтөнтэй харилцаа холбоог харуулах ёстой.
- Өөрийн санаа бодлыг илэрхийлэх чадамжгүйг баталсан бичиг (Шүүхээс өөрийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг
хориглосон шийдвэрийн хуулбар, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасгаас магадалгаа зэрэг)
Эрүүл мэндийн түүх, тэмдэглэгээний хуулбар нь дараах зүйлийг агуулна.
1. Эмчийн тэмдэглэл: Анхны үзлэг, явцын тэмдэглэл, эмнэлгийн хэвтсэн, гарсан хураангуй, заслын тэмдэглэл, түргэн тусламжийн бүртгэл гэх мэт.
2. Үр дүн: шинжилгээний дүн (цус, шээс гэх мэт), рентген шинжилгээ (CT, рентген, MRI гэх мэт)
3. Биопсийн үр дүн
4. Сувилахуйн бүртгэл
Хуулбар олгох хугацаа
- Ажлын өдөр 08:30-17:00
- Бямба 08:30-12:00
- Баярын өдөр олгохгүй.
Видео материалын хуулбар (CD) олгох журам
Хүлээн авах ба өргөдлийн маягт
(Газар доор 1давхар Радиологийн тасаг)
Хувийн бичиг баримтаа баталгаажуулж, шаардлагатай бичиг баримтыг өгнө
Төлбөр төлөөд, видео өгөгдлийг хуулбарлан авна
Шаардлагатай баримт бичгийг бэлтгэх үед анхаарах зүйл
- Шаардлагатай баримт бичиг нь эрүүл мэндийн түүх тэмдэглээний хуулбар гаргахтай адил юм.
- Хэрэв та эрүүл мэндийн түүх тэмдэглээ, дүрс бичлэгийн хуулбар хэрэгтэй бол эрүүл мэндийн түүх тэмдэглээний хуулбарыг гаргуулах журмын дагуу өргөдөл гаргана уу.
- Эмнэлгийн хэлтсийн хүсэлт тавьсан видео мэдээлэл: эхокардиографи, зүрх судасны ангиографи, нүдний эмгэг судлал, электроэнцефалогографи
- Радиологийн тасагт ашигласан материал: CT, MRI, X-Ray, PET-CT, хэт авиан, тусгай үзлэг, цөмийн анагаах ухааны шинжилгээ, дуран, сангийн зураг гэх мэт.
Видео материалыг хуулбарлах хугацаа
- Ажлын өдөр 08:30-17:00
- Бямба 08:30-12:00
- Баярын өдөр олгохгүй.
- Хэрэв их хэмжээний хуулбар байвал нэлээд хугацаа шаардагдана.
Эмнэлгийн дотоод жор олгох шат дамжлага
Амбулаторын үзлэгт бүртгүүлэх (давхар тус бүр Амбулаторын үзлэгийн цонхонд)
Хариуцсан эмчийн амбулаторын үзлэг(харгалзах эмчилгээний тасаг)
Эмчилгээний төлбөрийг төлөх (давхар тус бүр Амбулаторын үзлэгийн төлбөр тушаах цонхонд) эсвэл автомаш машинаар төлбөр хийх
Эмнэлгийн амбулаторийн эмийн сангаас эмээ авах (1давхар, эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газрын хажууд)
Сайтар шалгасны дараа гэртээ харих
Эмнэлгийн эмийн сангийн мониторын мэдээлэл
1. Эмийнхээ дугаар, овог нэрийг шалгана уу.
2. Зүүн дэлгэц нь эм бэлтгэж байгааг илтгэнэ.
3. Бэлтгэж дуусмагц таны нэрийг дараагийн дэлгэц рүү шилжүүлнэ.
1. Хэрэв таны нэр баруун дэлгэцэн дээр гарч ирвэл таны эм бэлэн болсон байна.
2. Ширээний хонхыг дараад эмийн санчаас эмээ авна.
Эмнэлгийн гаднах эмийн сангаас эмээ авах
Амбулаторын үзлэгт бүртгүүлэх (давхар тус бүр Амбулаторын үзлэгийн цонхонд)
Хариуцсан эмчийн амбулаторын үзлэг(харгалзах эмчилгээний тасаг)
Эмчилгээний төлбөрийг төлөх ба гадны эмийн сангаас авах жор хэвлэгдэн гарч ирнэ (давхар тус бүр Амбулаторын үзлэгийн төлбөр тушаах цонхонд)
Эмчилгээний төлбөрийг төлөх (давхар тус бүр Амбулаторын үзлэгийн төлбөр тушаах цонхонд) эсвэл автомаш машинаар төлбөр хийх (өвчтөн болон эмийн сан гэсэн 2 хувь жор хэвлэгдэн гарч ирнэ)
Гэрчилгээ олгох
1. Эмнэлгийн гаднах эмийн сангаар үйлчлүүлэх эмийн жорыг гаргаж өгөх төхөөрөмжний байрлал
1давхар: Эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газрын урд, Хүүхдийн тасгийн урд
2давхар: Эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газрын урд, Нүдний тасгийн урд, Эмэгтэйчүүд дотор
Газар доор 1давхар: Эмнэлгийн хэрэг эрхлэх газрын урд,
2. Эмнэлгийн гаднах эмийн сангаар үйлчлүүлэх эмийн жорыг гаргаж өгөх хугацаа
Амбулатор : 08:30 - 17:30
3. Амбулаторийн эмчийн бичсэн жорын дуусах хугацаа
эмчийн тушаал гарсан өдрөөс хойш 14 хоног (эмийн жорын доод хэсэгт хүчинтэй хугацаа бичигдсэн байгаа)
4. Эмийн сангаас эм авах шаардлагатай зүйлс
Эмийн санд өгөх жорын бичиг
5. Амбулаторийн жор, үүссэн алдааны талаар лавлах
1давхар Амбулаторын эмийн санруу залгаж асуух
Утасны дугаар : 02-2030-5906
Факс дугаар : 02-2030-5907

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд