Мэргэшсэн төвүүд
Цусны хорт хавдрын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Цусны хорт хавдрын төв
Цусны хорт хавдрын төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг Цусны хорт хавдрын төвөөс Цус-Дотрын тасгийн нарийн мэргэжлийн эмч төвтэйгөөр системтэй, өргөн хүрээтэй эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд