Мэргэшсэн төвүүд
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
"Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв нь бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын дагнасан эмч мэргэжилтнүүдээс бүрдэж байгаа бөгөөд энэ төрлийн хавдрын эмчилгээний хамгийн сайн үр дүнг гаргасан байдаг.
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв нь танд яг тохирсон үйлчилгээг онлайнаар болон офлайн байдлаар хүргэж байна. "

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд