Мэргэшсэн төвүүд
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв  위치이미지

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд