Мэргэшсэн төвүүд
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг KU Эрүү нүүрний мэс заслын төвд таны гоо сайхан инээмсэглэл, эрүүл мэндэд чиглэсэн зохион байгуулалттай мэс заслын системийг хүргэхээр ажиллаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд