Мэргэшсэн төвүүд
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв
KU Эрүү нүүрний мэс заслын төв 위치이미지

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд