Мэргэшсэн төвүүд
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв  위치이미지

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд