Мэргэшсэн төвүүд
Спортын анагаах ухааны төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг Нойрны эмгэгийн төв эрүүл аз жаргалтай амьдралын төлөө нойрны эмгэгээр өвчилсөн өвчтөнүүддээ хамгийн дээд зэргийн эмчилгээг үйлчилгээг үзүүлж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд