Мэргэшсэн төвүүд
Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг)
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг)
Ходоодны хорт хавдрын төв  (ходоодны дурангийн тасаг)
Ходоодны хорт хавдрын төв  (ходоодны дурангийн тасаг) 위치이미지

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд