Мэргэшсэн төвүүд
Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг)
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг)
Ходоодны хорт хавдрын төв  (ходоодны дурангийн тасаг)
Амбулаторийн эмчилгээ
Sung In-Kyung

Sung In-Kyung

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

Ходоод, гэдэсний өвчлөл, ходоод, бүдүүн гэдэсний дуран, Бүдүүн гэдэсний полип зайлуулах хагалгаа , Эрт үеийн ходоодны хорт хавдрыг дурангийн мэс заслаар тайрч авах , Эрт үеийн бүдүүн гэдэсний хорт хавдрыг дурангийн мэс заслаар тайрч авах , ходоодны хорт хавдрын мэргэшсэн клиник

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Yoo Byung-Chul

Yoo Byung-Chul

Ходоодны хорт хавдрын төв, Элэгний төв

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Элэгний төв, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

элэгний хорт хавдар, элэгний хатуурал, Гепатит

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Park Hyung-Seok

Park Hyung-Seok

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

Ходоод, гэдэсний өвчлөл, ходоод, бүдүүн гэдэсний дуран, Бүдүүн гэдэсний полип зайлуулах хагалгаа, ходоодны хорт хавдрын мэргэшсэн клиник

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kwon So-Young

Kwon So-Young

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Элэгний төв, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

элэгний өвчлөл, элэгний хорт хавдар, Элэг шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Cheon Young-Koog

Cheon Young-Koog

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг), Нойр булчирхай цөсний төв ]

нойр булчирхайн, Цөсний сувгийн

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Lee Sun-Young

Lee Sun-Young

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

Ходоод, гэдэсний өвчлөл,ходоод, бүдүүн гэдэсний дуран, Бүдүүн гэдэсний полип зайлуулах хагалгаа, Үрэвсэлт гэдэснийөвчлөл

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Choe Won-Hyeok

Choe Won-Hyeok

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Элэгний төв, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

элэгний өвчлөл, элэгний хорт хавдар, Элэг шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Jeong-Hwan

Kim Jeong-Hwan

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

Ходоод, гэдэсний өвчлөл, ходоод, бүдүүн гэдэсний дуран, Бүдүүн гэдэсний полип зайлуулах хагалгаа,Эрт үеийн ходоодны хорт хавдрыг дурангийн мэс заслаар тайрч авах, Эрт үеийн бүдүүн гэдэсний хорт хавдрыг дурангийн мэс заслаар тайрч авах, ходоодны хорт хавдрын мэргэшсэн клиник

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Lee Tae-Yoon

Lee Tae-Yoon

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг), Нойр булчирхай цөсний төв ]

нойр булчирхайн, Цөсний сувгийн

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Jeong-Han

Kim Jeong-Han

[ Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг, Элэгний төв, Ходоодны хорт хавдрын төв (ходоодны дурангийн тасаг) ]

элэгний хорт хавдар, элэгний хатуурал, Гепатит, Тарган элэг

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд