Мэргэшсэн төвүүд
Спортын анагаах ухааны төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв
Спортын анагаах ухааны төв нь гэмтэл болон мэс заслын дараах байнгын арчилгаа хамгааллаар өвчтөний амьдралын чанарыг дээшлүүлж, өдөр тутмын амьдралдаа хурдан хугацаанд эргэн ороход туслах зорилгоор улсдаа хамгийн системтэй дасгал хөдөлгөөний програмаар хангаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд