Мэргэшсэн төвүүд
Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв
Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлгийн Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төвөөс түргэн шуурхай оношилгоо, эмчилгээгээр уушгины хорт хавдрыг эмчилнэ.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд