Зүрх Судасны төв
Зүрх Судасны төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг, Зүрх Судасны төвөөс зүрх судасны төрлийн өвчлөлийн эмчилгээ үйлчилгээний төлөө бид хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд