Мэргэшсэн төвүүд
Аортын (гол) судасны төв
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Аортын (гол) судасны төв
Аортын (гол) судасны төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг, Аортын судасны төв нь Аортын судасны өвчлөлийг хамгийн тохиромжит мэс засал болон мэс ажилбар зэргээр эмчилгээ үйлчилгээг хүргэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд