Аортын (гол) судасны төв
Аортын (гол) судасны төв
Аортын (гол) судасны төв 위치이미지

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд