Өвдөгний үений төв
Өвдөгний үений төв
Өвдөгний үений мэс заслаар мэргэшсэн профессоруудаас авахуулаад өвдөгний үе хариуцсан эмч, дасгал хөдөлгөөнөөр эмчилэгчид, мэргэшсэн сувилагч, гэмтлийн мэс заслын тасгийн нарийн мэргэжлийн эмч зэргээр баг бүрдүүлж амбулотор болон хэвтэн эмчлүүлэгчин асаргааны системтэй, үр дүнтэй зохион байгуулалтыг үзүүлдэг тогтолцоог бий болгож байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд