Элэгний төв
Элэгний төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг Элэгний төвд хамгийн сүүлийн үеийн оношилгооны төхөөрөмж болон эмчилгээний тоноглолыг бүрэлдүүлж элэгний өвчлөлийн урьдчилсан сэргийлэлт, эрт үеийн оношилгоо, эмчилгээг хийхээр ажиллаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд