Хөл ба шагайны төв
Хөл ба шагайны төв
Конкук Их Сургуулийн Эмнэлэг Хөл ба шагайны төв нь дотооддоо тэргүүлэх түвшний Хөл ба шагайны эмчилгээний арвин туршлагатай ба улны бүрхүүлийн үрэвслээс эхлээд хөлний шагайн гажиг, үе мөчний үрэвсэл зэрэг бүх өвчнийг багтаан эмчилдэг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд