Дотор-Амьсгалын зам харшил
Дотор-Амьсгалын зам харшил
"Шингэн биопсийн технологид тулгуурлан хүн бүрт тохирсон эмчилгээг хийдэг Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв болон өдөртөө эмчилгээ, шинжилгээ, үзлэгээ хийдэг өвчтөний шаардлагад нийцсэн нэг цэгийн астма COPD төвүүдийг ажиллуулж байна.
Түүнчлэн уушгины хатгалгаа, сүрьеэ, сүрьеэгийн бус уушигны өвчин, бронхоэктаз, уушгины завсрын өвчин, уушигны эмболи, пневмоторакс, гялтангийн шүүдэсжилт зэрэг амьсгалын замын янз бүрийн өвчний оношлогоо, эмчилгээг хийж байна."

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд