Дотор-Амьсгалын зам харшил
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор-Амьсгалын зам харшил
Дотор-Амьсгалын зам харшил
Амбулаторийн эмчилгээ
Lee Kye-Young

Lee Kye-Young

Нарийн мэргэжлийн Уушигны хорт хавдрын төвийн дарга

[ Дотор-Амьсгалын зам харшил, Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв ]

уушигны хорт хавдар, уушигны зангилаанууд

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Yoo Kwang-Ha

Yoo Kwang-Ha

Астма⋅COPDТөвийн дарга

[ Дотор-Амьсгалын зам харшил, Астма COPD төв ]

багтраа, харшлын өвчин, Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Sun-Jong

Kim Sun-Jong

[ Дотор-Амьсгалын зам харшил ]

Амьсгалын замын өвчин, Сүрьеэ, Хатгаа, хүнд өвчтөний эмчилгээ

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Hee-Joung

Kim Hee-Joung

[ Дотор-Амьсгалын зам харшил, Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв ]

уушигны хорт хавдар, Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин, Амьсгалын замын өвчин

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim In-Ae

Kim In-Ae

[ Дотор-Амьсгалын зам харшил, Нарийвчилсан анагаах ухааны уушгины хорт хавдрын төв ]

уушигны хорт хавдар, архаг Ханиалга, Сүрьеэ, тамхинаас гарах клиник, унтах үеийн амьсгал зогсох шинж

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд