Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
Мэдрэлийн мэс заслын тасаг нь тархи болон нугасыг хамаарсан мэдрэлийн системийн өвчлөлийг хариуцдаг тасаг бөгөөд мэс заслын эмчилгээ болон мэсийн бус эмчилгээг хийж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд