Нүдний тасаг
Нүдний тасаг
Шинэ загварын хурц биш оношлогооны төхөөрөмж болох Spetralis Domain OCT Angiography нэвтрүүлснээр шуурхай шинжилгээ оношилгоог хийх боломжтой. Өвчтөний тав тухыг хангах үүднээс ихэнх шинжилгээг тухайн өдөрт нь хийх ба улсдаа тэргүүлдэг профессорууд өвчтөний харааг сайжруулах болон амьдралын чанарыг сайжруулахын тулд бүх хүчээ дайчлан ажиллаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд