Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг
Дотор - Хоол боловсруулах эрхтэний тасаг
Дотор, хоол боловсруулах эрхтэний тасагт дотрын тасгийн өвчин дундаас хамгийн их тохиолддог улаан хоолой, ходоод, 12 нугалаа гэдэс, бүдүүн гэдэс, элэг, цөс болон нойр булчирхай зэрэг эрхтэнд үүссэн төрөл бүрийн өвчний оношилгоо, эмчилгээг явуулж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд