Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг 위치이미지

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд