Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Сэтгэцийн эрүүл мэнд анагаах ухааны тасаг
Хүний биеийн хамгийн чухал хэсэг болох тархи болон түүнтэй холбоотой хүний мэдрэмж, үзэл бодол, үйл хөдлөл зэрэг мэдрэл-сэтгэцийн чадамжийн асуудлыг оношилж эмчилдэг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд