Халдварт өвчний тасаг
Халдварт өвчний тасаг
Халдварт өвчин-Дотрын тасаг нь бичил биетнээс үүдэлтэй халдварт өвчнийг оношлох, эмчлэх тасаг юм. Өөрөөр хэлбэл тус хэлтэс нь бичил биетэнтэй холбоотой янз бүрийн өвчнийг эмчилдэг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд