Дотор - Хавдар цусны өвчлөл
Дотор - Хавдар цусны өвчлөл
Конкук их сургуулийн эмнэлэг Дотор - Хавдар цусны өвчлөлийн тасаг нь хорт хавдар(хатуу хэлбэрийн хавдар) болон цусны өвчлөлийн оношилгоо, эмчилгээг хийж гүйцэтгэж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд