Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг
Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг
Дотор - Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны тасаг нь дотоод шүүрлийн эрхтэнд тохиолддог дааврын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэг, хавдрыг оношилж, эмчилдэг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд