Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасаг
Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасаг
Конкук их сургуулийн эмнэлэгт өндөр мэргэшсэн эмчилгээний баг болон сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан Шээс, бэлгийн замын анагаах ухааны тасагт дээр дурдасан олон төрлийн шээс бэлгийн замын халдварт өвчний оношлогоо, эмчилгээг явуулж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд