Яаралтай тусламжийн тасаг
Яаралтай тусламжийн тасаг
Дотрын тасаг, Эмэгтэйчүүдийн тасаг, Хүүхдийн тасаг, Мэдээ алдуулалт-Өвдөлтийн анагаах ухааны тасгийн нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд