Дотор - Зүрх судасны тасаг
Дотор - Зүрх судасны тасаг
Зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл нь цусны өндөр даралт, зүрхний дутагдал, Ишемийн зүрхний өвчин, хавхлагын өвчлөл, гол судасны өвчлөл зэрэг төрөл байдаг бөгөөд эдгээр өвчнийг эмчилнэ.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд