Дотор - Зүрх судасны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор - Зүрх судасны тасаг
Дотор - Зүрх судасны тасаг
Амбулаторийн эмчилгээ
Kim Hyun-Joong

Kim Hyun-Joong

[ Дотор - Зүрх судасны тасаг, Зүрх Судасны төв ]

цусны өндөр даралт, Зүрхний дутагдал, хавхлаг өвчин, Титэм судасны өвчин, зүрх дэлсэх

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Yang Hyun-Suk

Yang Hyun-Suk

[ Дотор - Зүрх судасны тасаг, Аортын (гол) судасны төв, Зүрх Судасны төв ]

Зүрхний дутагдал, Насанд хүрсэн төрөлхийн зүрхний өвчин, Зүрхний хавхлаг өвчин, Уушигны гипертензи

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Sung-Hea

Kim Sung-Hea

[ Дотор - Зүрх судасны тасаг, Зүрх Судасны төв ]

цусны өндөр даралт, ангина, Зүрхний дутагдал, цээжний өвдөлт, зүрх дэлсэх

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kwon Chang-Hee

Kwon Chang-Hee

[ Дотор - Зүрх судасны тасаг, Аортын (гол) судасны төв, Зүрх Судасны төв ]

хэм алдагдал, ухаан алдах, Гэнэтийн үхэл, зүрхний хэм, зүрхний хэмнэл сайжруулагч

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Bum-Sung

Kim Bum-Sung

[ Дотор - Зүрх судасны тасаг, Аортын (гол) судасны төв, Зүрх Судасны төв ]

цусны өндөр даралт, Зүрхний дутагдал, ангина, хавхлаг өвчин

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Chang Ha-Seong

Chang Ha-Seong

[ Дотор - Зүрх судасны тасаг, Зүрх Судасны төв ]

цусны өндөр даралт, Зүрхний дутагдал, ангина, Зүрхний хавхлагын өвчин

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд