Дотор – Бөөрний тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор – Бөөрний тасаг
Дотор – Бөөрний тасаг
Амбулаторийн эмчилгээ
Lee Jong-Ho

Lee Jong-Ho

[ Дотор – Бөөрний тасаг, Хөлний судасны төв ]

Архаг бөөрний дутагдал, Гломерулонефрит, Диализ болон шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Jo Young-Il

Jo Young-Il

[ Дотор – Бөөрний тасаг, Хөлний судасны төв ]

Архаг бөөрний дутагдал, Гломерулонефрит, Диализ болон шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Park Jung-Hwan

Park Jung-Hwan

[ Дотор – Бөөрний тасаг, Хөлний судасны төв ]

Архаг бөөрний дутагдал, Гломерулонефрит, Диализ болон шилжүүлэн суулгах

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд