Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасаг
Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасаг
Бага, өсвөр насны хүүхдийн тасагт нярайгаас авахуулан бага насны мөн  18 наснаас доошхи өсвөр насны хүүхдүүдийн эмчилгээг хариуцаж байна.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд