Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг
Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг
"Гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг нь хүйс, нас, эрүүл мэндийн байдлаас үл хамааран гэр бүлд чиглэсэн цогц, тасралтгүй эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг. Өвчтэй эсвэл эрүүл аль ч үедээ, Эрүүл мэндийн зөвлөгөө, зохицуулалтаар өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчилж анагаах хүртэлх бүх шатанд “Гэр бүлийн эрүүл мэнд”-ийг хариуцан ажилладаг.
"

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд