Шинжилгээ, оношилгооны тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Шинжилгээ, оношилгооны тасаг
Шинжилгээ, оношилгооны тасаг
"Шинжилгээ, оношилгооны тасаг нь өвчтөний цус, шээс, биеийн шингэн, эд зэрэг дээжийг ашиглах өвчнийг оношлох, эмчлэх, урьдчилсан төлвийг оношлох, эмчлэхтэй холбоотой шинжилгээ хийх, тайлбарлах ажлыг голчлон ажиллаж байна.
Шинжилгээний үнэн зөв, хурдан шуурхай үр дүнгээр дамжуулан эмнэлгийн ажилтнууд болон өвчтөнүүдэд шаардлагатай мэдээллээр хангаж байна."

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд