Мэс заслын тасаг
Мэс заслын тасаг
Амбулаторийн эмчилгээ
Hwang Dae-Yong

Hwang Dae-Yong

Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын Төвийн дарга

[ Мэс заслын тасаг, Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв , Робот Мэс заслын төв , Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв ]

бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хавдар, робот мэс засал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Seong Moo-Kyung

Seong Moo-Kyung

[ Мэс заслын тасаг, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын төв ]

бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хавдар, Шулуун гэдэний өвчлөл, өтгөн хаталт/ялгадас задгайрал, эвэрхий

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Bang Ho-Yoon

Bang Ho-Yoon

Ходоодны хорт хавдрын төвийн дарга

[ Мэс заслын тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв ]

ходоодны хорт хавдар

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Yun Ik-Jin

Yun Ik-Jin

[ Мэс заслын тасаг, Робот Мэс заслын төв , Хөлний судасны төв ]

элэгний хорт хавдар, Элэг шилжүүлэн суулгах, Цөсний сувгийн хорт хавдар, Бөөр шилжүүлэн суулгах, судасны мэс засал, цөсний уутанцар, цөсний чулуу хэвлийн хөндийн дуран/робот мэс засал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Yoo Young-Bum

Yoo Young-Bum

Бамбай булчирхайн төвийн дарга

[ Мэс заслын тасаг, Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв , Робот Мэс заслын төв , Хөхний хорт хавдрын төв ]

хөх, Бамбайн өвчлөл, робот мэс засал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Chang Seong-Hwan

Chang Seong-Hwan

[ Мэс заслын тасаг, Элэгний төв, Робот Мэс заслын төв ]

элэгний хорт хавдар, нойр булчирхайн хорт хавдар, цөсний уутанцарын хорт хавдар/Цөсний сувгийн хорт хавдар, цөсний чулуу, Элэг шилжүүлэн суулгах; хэвлийн дуран, робот мэс засал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Ryu Chun-Geun

Ryu Chun-Geun

[ Мэс заслын тасаг, Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв ]

бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хавдар

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Park Kyoung-Sik

Park Kyoung-Sik

[ Мэс заслын тасаг, Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв , Робот Мэс заслын төв , Хөхний хорт хавдрын төв ]

Бамбай булчирхайн роботон мэс засал, пара бамбай булчирхай, бөөрний дээд булчирхайн хавдар, хөх

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Paik Jin-Hee

Paik Jin-Hee

[ Мэс заслын тасаг, Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын төв ]

бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хавдар

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Pyeong-Su

Kim Pyeong-Su

[ Мэс заслын тасаг, Ходоодны хорт хавдрын төв ]

ходоодны хорт хавдар, хэвлийн дурангийн мэс засал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Shin Mill-Jae

Shin Mill-Jae

[ Мэс заслын тасаг, Элэгний төв, Робот Мэс заслын төв ]

элэгний хорт хавдар, нойр булчирхайн хорт хавдар, цөсний уутанцарын хорт хавдар, Цөсний сувгийн хорт хавдар,цөсний чулуу,Элэг шилжүүлэн суулгах,хэвлийн дуран,робот мэс засал

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Nam Sang-Eun

Nam Sang-Eun

[ Мэс заслын тасаг, Робот Мэс заслын төв , Бамбай булчирхайн хорт хавдрын төв , Хөхний хорт хавдрын төв ]

хөх, Бамбайн өвчлөл

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Heo Jaehyuk

Heo Jaehyuk

[ Мэс заслын тасаг ]

бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хавдар, Шулуун гэдэний өвчлөл, өтгөн хаталт/ялгадас задгайрал, эвэрхий

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд