Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг
Дүрст бичлэг, радиологийн тасаг
Янз бүрийн хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ашиглан өвчтөний өвчнийг оношлох тасаг бөгөөд клиникийн эмч нарт өвчтөнийг оношлох, эмчилгээний арга барилыг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд