Мэдрэлийн тасаг
Мэдрэлийн тасаг
Мэдрэлийн тасаг нь тархи болон нугас, захын мэдрэл болон булчинд үүсдэг өвчнийг оношилон эмчилж мэдрэлийн системийн өвчлөлийн шалтгааныг тодруулж илүү дээр эмчилгээний аргыг судалдаг эмчилгээний тасаг юм.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд