Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Амбулаторийн эмчилгээ
Lee Sang-Heon

Lee Sang-Heon

[ Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг ]

Хэрх өвчин, үений үрэвсэл, шинэ эм энмэлзүйн туршилт судалгаа, нурууны үрэвсэл, чонон яр, хөрвөдөс, фиброз булчингийн өвдөлт, Behcet өвчин, тулай, Системийн склероз

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
Kim Hae-Rim

Kim Hae-Rim

[ Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг ]

Хэрх өвчин, үений үрэвсэл, нурууны үрэвсэл, чонон яр, хөрвөдөс, Системийн склероз, Sjogren хам шинж , тулай, Behcet өвчин, судасны үрэвсэл, хайрст үлд үе мөчний үрэвсэл

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх
민홍기

민홍기

[ Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг ]

Хэрх өвчин үений үрэвсэл, нурууны үрэвсэл

Төрөл
M
T
W
TH
F
S
өглөө
Үдээс хойш
Танилцуулга үзэх

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд