Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
  • Gastroenterology & Hepatology
  • center
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Дотор - Хэрх, үе мөчний өвчлөлийн тасаг
Үений өвчлөл болох ревматологи бол хүний бие махбодийг хамгаалж байдаг дархлааны тогтолцооны хэвийн бус байдлаас болж үүсдэг аутоиммун өвчин болон үе болон үений эргэн тойрны эдэд үүсдэг булчингийн тогтолцооны өвчлөлийг эмчилдэг дотрын тасаг юм.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд