Шүдний тасаг
Шүдний тасаг
Конкук их сургуулийн эмнэлгийн Шүдний тасаг нь шүд, буйл, эрүү, нүүр мөн түүнчлэн шүдний гажиг засалтай холбоотой өвчнийг оношилж, эмчилдэг тасаг юм.

Тасаг нэгж

Мэргэшсэн төвүүд